Εργασία υποστήριξης σχεδιασμού για τo έργο Moulton Road για τη Frampton’s Planning Consultants – 2DK

Έργο: 20MW ηλιακού φωτοβολταϊκού πάρκου

Εργασία: Δύο προκαταρκτικές επιλογές σχεδιασμού και διάταξης για πολεοδομικές υποβολές και αξιολόγηση της απόδοσης. Η ομάδα σχεδίασε διαφορετικές διατάξεις χρησιμοποιώντας διαφορετικά στοιχεία για να μεγιστοποιήσει τη χρήση της γης και την απόδοση, εξετάζοντας τη σκίαση, την τοποθέτηση κορδονιών, την πρόσβαση στη συντήρηση, λαμβάνοντας υπόψη την τοποθεσία και τα γύρω στοιχεία.

Αποτέλεσμα: Οι επιλογές παραδόθηκαν στον πελάτη και το έργο αξιολογήθηκε για το σχεδιασμό.