ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΕ


Η ομάδα μας έχει διεθνή εμπειρία σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, από την ανάπτυξη έως και την κατασκευή τους.

Με την αποδεδειγμένη μας εμπειρία μπορούμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες και να διενεργούμε τους απαραίτητους ελέγχους σε υπό ανάπτυξη έργα.

Με περισσότερα από 3GWs πράσινων έργων που έχουμε ήδη αναπτύξει, μπορούμε να υποστηρίξουμε πλήρως τους πελάτες μας κατά το στάδιο ανάπτυξης και αδειοδότησης των έργων τους, τηρώντας τις αυστηρές αρχές ABC και πολιτικές περί μη ανταγωνισμού.

Η Mammoth Energy έχει επενδύσει στα πιο σύγχρονα εργαλεία λογισμικού για να είναι σε θέση να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σχεδιασμού και προσομοίωσης εγκαταστάσεων από το πεδίο εγκατάστασης μέχρι τα τρισδιάστατα ψηφιακά σχέδια και τις προσομοιώσεις απόδοσης. Βοηθάμε τους πελάτες μας να μεγιστοποιήσουν την απόδοση και να ελαχιστοποιήσουν το κόστος των έργων τους.

 • Επιμέλεια αδειοδότησης του έργου
 • Υποστήριξη αδειοδότησης και ανάπτυξης
 • Εκτίμηση της απόδοσης των εγκαταστάσεων
 • Αίτηση σύνδεσης στο δίκτυο
 • Τεχνικός τρισδιάστατος σχεδιασμός εγκαταστάσεων & τεχνικές προδιαγραφές
 • Σχεδιασμός έργου & βελτιστοποίηση επιδόσεων
 • Τεχνικός έλεγχος
Επικοινωνηστε μαζι μας

Υπηρεσιες μηχανικων


Με περισσότερα από 15 χρόνια εμπειρίας στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η ομάδα μας μπορεί να σας παρέχει εξειδικευμένες μηχανικές υπηρεσίες τόσο στο πεδίο ανάπτυξης όσο και ηλεκτρονικά.

Οι τοπογράφοι μας μπορούν να εκπονήσουν λεπτομερείς τρισδιάστατες τοπογραφικές και εδαφολογικές μελέτες τόσο για τα στάδια αδειοδότησης όσο και για τα στάδια σχεδιασμού των εγκαταστάσεων, χρησιμοποιώντας επίγειους σταθμούς GPS και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (με τους αδειούχους πιλότους μας).

Η περιβαλλοντική ομάδα μας μπορεί να εκπονήσει πλήρη μελέτη εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για κάθε είδους έργο ΑΠΕ ή αποθήκευσης. Η ομάδα μας μπορεί επίσης να εκπονήσει εξειδικευμένες μελέτες για την οικολογία και τη βιοποικιλότητα, καθώς και ανάλυση της σύστασης του εδάφους σε συνδυασμό με δοκιμές εξόλκευσης.

Μια βασική διαδικασία σε κάθε ενεργειακό έργο είναι το δίκτυο. Οι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί της Mammoth Energy μπορούν να εκπονήσουν μελέτες σύνδεσης στο δίκτυο, σχεδιασμό διαδρομής σύνδεσης στο δίκτυο, εργασίες MV / HV, εφαρμογές δικτύου και αδειοδότηση υποσταθμών, συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών δοκιμών καταλληλότητας της τοποθεσίας.

Κατά τη φάση της προμήθειας του εξοπλισμού και της κατασκευής μπορούμε να βοηθήσουμε στην επιλογή προμηθευτών και στη διαχείριση του εξοπλισμού, εκτός από την πλήρη ανάληψη της διαχείρισης της κατασκευής μιας μονάδας.

 • Τοπογραφικές/γεωγραφικές μελέτες
 • Περιβαλλοντικές μελέτες και εκθέσεις
 • Μελέτες σύνδεσης με το δίκτυο, έργα HV/MV, αιτήσεις, αδειοδότηση υποσταθμών
 • Επιλογή προμηθευτών και διαχείριση εξοπλισμού
  Διαχείριση της κατασκευής

Εάν το έργο σας χρειάζεται τεχνική βοήθεια, ανεξάρτητα από το στάδιο ανάπτυξής του, κάντε κλικ εδώ για να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Επικοινωνηστε μαζι μας

Υπηρεσιες διαχειρισης


Υπηρεσίες διαχείρισης έργων

Τεχνική διαχείριση έργου

Οι υπηρεσίες Τεχνικής Διαχείρισης Έργων περιλαμβάνουν τη διαχείριση και τον έλεγχο της παραγωγής και της απόδοσης της μονάδας, την εποπτεία όλων των τεχνικών χαρακτηριστικών που επηρεάζουν την απόδοση, συμπεριλαμβανομένης της προληπτικής διαχείρισης O&M, της μείωσης του κόστους και της μεγιστοποίησης της παραγωγής.
Επιπλέον, η έμπειρη ομάδα μας μπορεί να σχεδιάσει και να εφαρμόσει προγράμματα βελτιστοποίησης ενός έργου, συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων αναβάθμισης και επαναλειτουργίας.

Εμπορική διαχείριση επενδύσεων

Η έμπειρη ομάδα μας μπορεί να παρέχει υπηρεσίες εμπορικής διαχείρισης επενδύσεων, ξεκινώντας από τις γραμματειακές υπηρεσίες της επιχείρησης έως τη διαχείριση συμβάσεων, την τιμολόγηση και την οικονομική διαχείριση. Σε συνεργασία με εξουσιοδοτημένους λογιστές και φοροτεχνικούς συνεργάτες μπορούμε να προσφέρουμε όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες για τη συνολική διαχείριση ενός φ/β έργου.

 

Υπηρεσίες O&M

Επιλέγοντας την Mammoth energy ως συνεργάτη παροχής υπηρεσιών, επιλέγετε έναν μακροπρόθεσμο αξιόπιστο συνεργάτη. Η ομάδα μας είναι εμπειρογνώμονες στους αντίστοιχους τομείς τους, αφοσιωμένοι στην υποστήριξη όλων των έργων σας, σε όλα τα χαρτοφυλάκια σας, σε ευρύτερη γεωγραφική εμβέλεια. Μια ομάδα με διεθνή εμπειρία που εφαρμόζει στην πράξη τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου για τη Λειτουργία & Συντήρηση όλων των έργων. Η προληπτική μας προσέγγιση και η ευελιξία μας να διαμορφώνουμε τις υπηρεσίες μας ανάλογα με τις ανάγκες σας, μπορούν να διασφαλίσουν τη συνεχή λειτουργία και τη μέγιστη απόδοση των εγκαταστάσεών σας, υπό τη διαχείρισή μας.

 

Επικοινωνηστε μαζι μας

Ηλεκτρολογικές & μηχανολογικές υπηρεσίες

 • Ηλεκτρολογικές προληπτικές υπηρεσίες
 • Μηχανολογικές προληπτικές και διορθωτικές υπηρεσίες
 • Διαχείριση ανταλλακτικών

Παρακολούθηση & ψηφιακή διαχείριση

 • Παρακολούθηση
 • Υπηρεσίες ελέγχου ψηφιακών συστημάτων
 • Διαχείριση επικοινωνιών
 • Θερμογραφία με drone

Διαχείριση γης

 • Συντήρηση χώρων
 • Έλεγχος βλάστησης
 • Καθαρισμός μονάδας

Διαχείριση & συμμόρφωση HSE

 • Αξιολόγηση HSE
 • Διαχείριση & Συμμόρφωση