Πράσινη ενεργειακή μετάβαση με γνώμονα το υδρογόνο


Η ΕΕ έχει δεσμευτεί να επιτύχει το μηδενικό ισοζύγιο άνθρακα έως το 2050. Το υδρογόνο θα διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο σε αυτή τη μετάβαση. Στη Mammoth γνωρίζουμε ότι η ενεργειακή μετάβαση με βάση το υδρογόνο δεν θα ωριμάσει από τη μια μέρα στην άλλη. Το υδρογόνο παρέχει ευελιξία, επομένως πιλοτικά θα ξεκινήσει με συγκεκριμένες εφαρμογές και θα επεκταθεί στη συνέχεια με την πλήρη ενσωμάτωση έργων υποδομής μεγάλης κλίμακας σε υπάρχοντα και νέα δίκτυα αερίων.

Επιπλέον, το πράσινο υδρογόνο που παράγεται μέσω ηλεκτρόλυσης που τροφοδοτείται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από τη βιώσιμη διαχείριση υδάτινων πόρων ή διαχείριση λυμάτων θα αποτελέσει σημαντικό πυλώνα για την βιώσιμη ανάπτυξη:

  • Της βιομηχανίας, ιδίως στις ενεργοβόρες παραγωγικές διαδικασίες.
  • Την αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων στη θέρμανση
  • Τις βαριές μεταφορές

ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ


Μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και βιώσιμες πηγές νερού για την παραγωγή υδρογόνου. Το πράσινο υδρογόνο μπορεί να αντικαταστήσει τα ορυκτά καύσιμα σε διάφορες εφαρμογές.

Η ταχεία ανάπτυξη της τεχνολογίας και η αύξηση του μεγέθους των ηλεκτρολυτών μπορούν να προσθέσουν ευελιξία εφαρμογής και πλησίον της ζήτησης.

Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ MAMMOTH ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ


Η Mammoth Energy επιδιώκει να καταστεί βασικός φορέας ανάπτυξης έργων πράσινου υδρογόνου. Εξετάζουμε ήδη μια σειρά έργων κυρίως σε εφαρμογές θέρμανσης και ναυτιλίας. Η ομάδα μας εργάζεται για την ανάπτυξη τεχνογνωσίας και την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών για την ανάπτυξη έργων πράσινου υδρογόνου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Με μια αυξανόμενη ομάδα εμπειρογνωμόνων στην Ελλάδα και με έργα πράσινης ενέργειας υπό ανάπτυξη, η Mammoth Energy είναι σε εξαιρετική θέση για να προωθήσει τη μετάβαση στο υδρογόνο.