Ενώνοντας τις δυνάμεις μας για κοινή επιτυχία

Θέλετε να συμβάλλετε κι εσείς στην πρωτοπορία της τεχνολογίας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας; Αναζητάτε ένα ζωντανό και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον που δίνει προτεραιότητα στην ηθική και την προσωπική ανάπτυξη; Αν ναι, η Mammoth Energy σας προσκαλεί να εξερευνήσετε συναρπαστικές ευκαιρίες στην εξειδικευμένη και προοδευτική ομάδα μας!

Οι αξίες της εταιρείας μας ευθυγραμμίζονται με την πεποίθηση ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν βασικό μοχλό θετικής αλλαγής στον κόσμο. Καλλιεργούμε μια εργασιακή κουλτούρα που όχι μόνο δίνει έμφαση στην επαγγελματική ανάπτυξη αλλά και στις ηθικές πρακτικές.

Καινοτομία στην πράξη

Είμαστε υπερήφανοι που βρισκόμαστε στην αιχμή του δόρατος του κλάδου μας, εφαρμόζοντας σταθερά παγκόσμιες βέλτιστες πρακτικές για την επίτευξη απτών αποτελεσμάτων. Συμμετέχουμε ενεργά και πειραματιζόμαστε με τις τελευταίες τάσεις, διασφαλίζοντας ότι οι εξελίξεις μας είναι πρωτοποριακές και αποτελεσματικές.

Ομαδική εργασία και κουλτούρα συνεργασίας

Στο επίκεντρο της επιτυχίας μας βρίσκεται η γνήσια δέσμευση για πραγματική ομαδική εργασία και κουλτούρα συνεργασίας. Η έμφαση που δίνουμε στην καλλιέργεια πνεύματος ενότητας διασφαλίζει ότι κάθε μέλος της ομάδας έχει την ευκαιρία να αναπτυχθεί, να εκφραστεί και να επενδύσει στα δυνατά του σημεία, αντιμετωπίζοντας και ξεπερνώντας τις αδυναμίες του.

Εμπιστοσύνη και φιλοδοξία για θετική αλλαγή

Η φιλοδοξία μας για βελτίωση τροφοδοτείται από τη δέσμευση για θετική αλλαγή - μια ακλόνητη αφοσίωση στο να αφήσουμε ένα μόνιμο, θετικό αποτύπωμα στον κλάδο μας και στον κόσμο. Ελάτε μαζί μας στη Mammoth-Energy, όπου η καινοτομία, η ομαδική εργασία και η εμπιστοσύνη συγκλίνουν για να οδηγήσουν σε ουσιαστική πρόοδο.

Οφέλη της ένταξης στη Mammoth Energy

1. Δυνατότητα παγκόσμιας εξέλιξης

2. Συνεχής επαγγελματική εξέλιξη

3. Κορυφαίες λύσεις ενεργειακής τεχνολογίας

4. Υποστήριξη από την ανώτερη διοίκηση

 

5.Ποικιλόμορφη και χωρίς αποκλεισμούς κουλτούρα

6. Καινοτόμο εργασιακό περιβάλλον

7. Διεθνής εξέλιξη

8. Ανταγωνιστικές απολαβές

Περιγραφές θέσεων εργασίας

Οι τρέχουσες διαθέσιμες θέσεις είναι για ελληνόφωνους.

Ζητείται Μηχανικός Πεδίου για εργασία πλήρους απασχόλησης σε φωτοβολταϊκά έργα υπό κατασκευή στην περιοχή της Κοζάνης.

 • Διαχείριση έργου, συντονισμός και έλεγχος της ορθής εφαρμογής των μελετών και επίβλεψη σωστής εγκατάστασης εναρμονισμένης με όλα τα σχέδια και τις διαδικασίες κατασκευής του κύριου αναδόχου έργου
 • Διαχείριση και έλεγχος παραλαβής υλικών σε όλα τα στάδια κατασκευής και διασφάλιση ποιότητας
 • Επίβλεψη και οργάνωση εργασιών εργοταξίου, συνεχής παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού έργου
 • Προγραμματισμός, οργάνωση και επίβλεψη υπεργολάβων
 • Παρακολούθηση και υλοποίηση προτύπων ασφαλείας και περιβαλλοντικής προστασίας
 • Επικοινωνία με τους πελάτες για τον προσδιορισμό των αναγκών και την επεξήγηση πολύπλοκων θεμάτων κατά την Φάση Κατασκευής
 • Σύνταξη και υποβολή εκθέσεων, μελετών και αναφορών προόδου καθώς και τήρηση ημερολογίου έργου
 • Διάγνωση προβλημάτων κατασκευής ή μηχανημάτων
 • Επίλυση δυσλειτουργιών ή άλλων κρίσεων όταν προκύπτουν
 • Επικοινωνία και επίλυση προβλημάτων με τους μηχανικούς του κύριου αναδόχου του έργου σε όλα τα στάδια του
 • Προετοιμασία πλάνου εργασιών και διασφάλιση χρονοδιαγραμμάτων
 • Έλεγχος των σχεδίων της μελέτης και έγκαιρος εντοπισμός τυχόν σφαλμάτων ή παραλείψεων. Επικοινωνία με τον μελετητή του έργου για την τροποποίηση τους
 • Διαχείριση και ενημέρωση στο πελάτη για πιθανές αλλαγές και εξωσυμβατικά έργα.
 • Έλεγχος και παρακολούθηση στη διαδικασία commissioning του έργου και του Η/Μ εξοπλισμού
 • Επίβλεψη και μετρήσεις όπου κρίνεται απαραίτητο για τη σωστή λειτουργία του εγκατεστημένου εξοπλισμού
 • Τροποποιήσεις των σχεδίων της μελέτης και έγκαιρη ανίχνευση πιθανών σφαλμάτων ή παραλείψεων.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Ηλεκτρολόγου/Μηχανολόγου Μηχανικού
 • Τουλάχιστον 5 έτη προϋπηρεσία ως Μηχανικός εργοταξίου. Εμπειρία σε κατασκευή Αιολικών ή Φ/Β πάρκων θα εκτιμηθεί.
 • Άριστη γνώση σχεδιασμού, υλοποίησης και διαχείρισης κατασκευαστικών έργων
 • Απαραίτητη προϋπηρεσία σε επίβλεψη και διαχείριση ιδιωτικών και δημόσιων έργων καθώς και εμπειρία σε θέσεις οργάνωσης και επίβλεψης εργασιών εργοταξίου.
 • Καλή γνώση κατασκευαστικών σχεδίων και δυνατότητα ερμηνείας λεπτομερειών.
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ. Απαραίτητη γνώση Autocad.
 • Πολύ καλή χρήση της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τεχνικής ορολογίας.
 • Ικανότητα και διάθεση για εργασία τόσο αυτόνομα, όσο και ως μέλος ευρύτερης ομάδας έργου
 • Αποτελεσματικότητα στην τήρηση προθεσμιών και την επίλυση σύνθετων προβλημάτων
 • Ικανότητα και διάθεση για ανάληψη πρωτοβουλιών
 • Δυνατότητα για εργασία υπό συνθήκες πίεσης

Προσφέρονται:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Προοπτικές ανέλιξης
 • Σταθερό και ασφαλές περιβάλλον εργασίας
 • Κάλυψη εξόδων κίνησης και εταιρικό αυτοκίνητο
 • Ιδιωτική Ασφάλεια Υγείας
 • Διάρκεια Σύμβασης 18 μήνες με μεγάλη πιθανότητα επέκτασης
 • Εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης σύμβασης Απρίλιος 2024

Αποστολή βιογραφικών: [email protected]

Ζητείται Μηχανικός Πεδίου για εργασία πλήρους απασχόλησης σε φωτοβολταϊκά έργα υπό κατασκευή στην περιοχή της Κοζάνης

 

 • Σύνταξη και έλεγχος των λογαριασμών (πιστοποιήσεων) των υπεργολάβων
 • Διασφάλιση της εφαρμογής των προδιαγραφών ποιότητας και περιβαλλοντικών προτύπων. Παρακολούθηση και αξιολόγηση της ποιότητας των παραδοτέων στον πελάτη για επιβεβαίωση, ότι πληρούν τα τιθέμενα πρότυπα ποιότητας της εταιρείας
 • Τήρηση ημερολογίου και αναλυτικού αρχείου έργου συμπεριλαμβανομένων εκθέσεων προόδου
 • Πρόληψη και επίλυση τεχνικών προβλημάτων
 • Έλεγχος της επάρκειας του αποθέματος υλικών
 • Συνδρομή στην οργάνωση και επίβλεψη των υπεργολάβων με την καθοδήγηση των προϊσταμένων
 • Διαχείριση και έλεγχος παραλαβής υλικών σε όλα τα στάδια κατασκευής και διασφάλιση ποιότητας
 • Επίβλεψη και οργάνωση εργασιών εργοταξίου, συνεχής παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού έργου
 • Έλεγχος και παρακολούθηση στη διαδικασία commissioning του έργου και του Η/Μ εξοπλισμού με την καθοδήγηση των προϊσταμένων
 • Επίβλεψη και μετρήσεις όπου κρίνεται απαραίτητο για τη σωστή λειτουργία του εγκατεστημένου εξοπλισμού με την καθοδήγηση των προϊσταμένων
 • Κατάρτιση Risk Assessments και Method Statements

 

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Ηλεκτρολόγου/Μηχανολόγου Μηχανικού
 • 2+ έτη προϋπηρεσία ως Μηχανικός εργοταξίου. Εμπειρία σε κατασκευή Αιολικών ή Φ/Β πάρκων θα εκτιμηθεί.
 • Άριστη γνώση σχεδιασμού, υλοποίησης και διαχείρισης κατασκευαστικών έργων
 • Καλή γνώση κατασκευαστικών σχεδίων και δυνατότητα ερμηνείας λεπτομερειών.
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ. Απαραίτητη γνώση Autocad.
 • Πολύ καλή χρήση της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τεχνικής ορολογίας.
 • Ικανότητα και διάθεση για εργασία τόσο αυτόνομα, όσο και ως μέλος ευρύτερης ομάδας έργου

 

Προσφέρονται:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Προοπτικές ανέλιξης
 • Σταθερό και ασφαλές περιβάλλον εργασίας
 • Κάλυψη εξόδων κίνησης και εταιρικό αυτοκίνητο
 • Ιδιωτική Ασφάλεια Υγείας
 • Διάρκεια Σύμβασης 18 μήνες με μεγάλη πιθανότητα επέκτασης
 • Εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης σύμβασης Απρίλιος 2024

Αποστολή βιογραφικών: [email protected]

 • Υλοποίηση προμετρήσεων και επιμετρήσεων και σχεδιασμός των έργων
 • Χρονική και Τεχνική παρακολούθηση έργου, ορθή υλοποίηση σχεδίων, μελέτης εφαρμογής, αναθεώρηση σχεδίων, επίλυση τεχνικών προβλημάτων
 • Επίβλεψη, συντονισμός και διαχείριση εργασιών, οργάνωση συνεργείων όπου απαιτείται και παρακολούθηση της απόδοσης τους.
 • Επίβλεψη εργασιών επί του πεδίου και εβδομαδιαία σύνταξη αναφορών προόδου του έργου. Εποπτεία ορθής υλοποίησης των εργασιών από τους υπεργολάβους, σύμφωνα με τις προδιαγραφές κατασκευής, τις απαιτήσεις του έργου και το πρόγραμμα εργασιών
 • Διασφάλιση των δικαιωμάτων της εταιρείας, σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις συμβατικές υποχρεώσεις, του ιδιοκτήτη του έργου, των υπεργολάβων και των προμηθευτών
 • Άμεση συνεργασία με τους υπόλοιπους μηχανικούς του εργοταξίου, τους τεχνικούς και τα συνεργεία του έργου
 • Συντονισμός της έγκαιρης παραλαβής των υλικών από τους προμηθευτές
 • Παρακολούθηση και υλοποίηση προτύπων ασφαλείας και περιβαλλοντικής προστασίας
 • Επικοινωνία με τους πελάτες για τον προσδιορισμό των αναγκών και την επεξήγηση πολύπλοκων θεμάτων
 • Διάγνωση προβλημάτων κατασκευής ή μηχανημάτων
 • Επίλυση δυσλειτουργιών ή άλλων κρίσεων όταν προκύπτουν
 • Επικοινωνία και επίλυση προβλημάτων με τους μηχανικούς του κύριου αναδόχου του έργου σε όλα τα στάδια του
 • Προετοιμασία πλάνου εργασιών και διασφάλιση χρονοδιαγραμμάτων
 • Διαχείριση και ενημέρωση στο πελάτη για πιθανές αλλαγές και εξωσυμβατικά έργα.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Πολιτικού Μηχανικού ή Δομικών έργων
 • 5+ έτη προϋπηρεσία ως σε αντίστοιχη θέση. Εμπειρία σε κατασκευή Αιολικών ή Φ/Β πάρκων θα εκτιμηθεί.
 • Άριστη γνώση σχεδιασμού, υλοποίησης και διαχείρισης κατασκευαστικών έργων
 • Εμπειρία σε επίβλεψη σύνθετων κατασκευαστικών έργων με αυστηρά χρονοδιαγράμματα
 • Καλή γνώση κατασκευαστικών σχεδίων και δυνατότητα ερμηνείας λεπτομερειών.
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ. Απαραίτητη γνώση Autocad.
 • Εμπειρία σε κοστολογήσεις και επιμετρήσεις έργων
 • Ικανότητα οργάνωσης, συντονισμού και διαχείρισης παράλληλων εργασιών
 • Πολύ καλή χρήση της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τεχνικής ορολογίας.
 • Ικανότητα και διάθεση για εργασία τόσο αυτόνομα, όσο και ως μέλος ευρύτερης ομάδας έργου

 

Προσφέρονται:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Προοπτικές ανέλιξης
 • Σταθερό και ασφαλές περιβάλλον εργασίας
 • Κάλυψη εξόδων κίνησης και εταιρικό αυτοκίνητο
 • Ιδιωτική Ασφάλεια Υγείας
 • Διάρκεια Σύμβασης 18 μήνες με μεγάλη πιθανότητα επέκτασης
 • Εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης σύμβασης Απρίλιος 2024

Αποστολή βιογραφικών: [email protected]

 • Συμμετοχή στην παρακολούθηση και στον συντονισμό της κατασκευής του Έργου
 • Εντοπισμός και διαχείριση των κινδύνων του έργου
 • Διαχείριση και επίλυση καθημερινών ζητημάτων που ενδεχομένως να προκύψουν στο πεδίο
 • Προετοιμασία αναφορών σε εβδομαδιαία / μηνιαία βάση και ενημέρωση των προϊσταμένων σχετικά με την εξέλιξη των εργασιών
 • Διασφάλιση ότι η υλοποίηση του έργου γίνεται σύμφωνα με τα πρότυπα Ποιότητας, Υγείας & Ασφάλειας της εταιρείας
 • Υποστηρικτικές διεργασίες, αρχειοθέτηση, επικοινωνία με εξωτερικούς φορείς
 • Τακτική ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο των εργασιών
 • Ποιοτικός έλεγχος και καταμέτρηση των υλικών κατασκευής
 • Επικοινωνία με πιθανούς υπεργολάβους και προμηθευτές

 

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Πολιτικού Μηχανικού ή Δομικών έργων
 • 2+ έτη προϋπηρεσία ως Μηχανικός εργοταξίου. Εμπειρία σε κατασκευή Αιολικών ή Φ/Β πάρκων θα εκτιμηθεί.
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ. Απαραίτητη γνώση Autocad.
 • Ικανότητα οργάνωσης και διαχείρισης χρονοδιαγραμμάτων
 • Πολύ καλή χρήση της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τεχνικής ορολογίας.
 • Ικανότητα και διάθεση για εργασία τόσο αυτόνομα, όσο και ως μέλος ευρύτερης ομάδας έργου
 • Γρήγορη ανταπόκριση σε συνθήκες εργασιακής πίεσης
 • Υπευθυνότητα & συνέπεια

 

Προσφέρονται:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Προοπτικές ανέλιξης
 • Σταθερό και ασφαλές περιβάλλον εργασίας
 • Κάλυψη εξόδων κίνησης και εταιρικό αυτοκίνητο
 • Ιδιωτική Ασφάλεια Υγείας
 • Διάρκεια Σύμβασης 18 μήνες με μεγάλη πιθανότητα επέκτασης
 • Εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης σύμβασης Απρίλιος 2024

Αποστολή βιογραφικών: [email protected]