ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ (BESS)


Τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες (BESS) είναι το κλειδί για την πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού της διαλείπουσας ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές: όσο περισσότερη ανανεώσιμη ενέργεια συνδέεται, τόσο πιο σημαντική γίνεται η ικανότητα διαχείρισης της διαλείπουσας φύσης της.

Τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες προσφέρουν τη δυνατότητα σταθεροποίησης και εξισορρόπησης της εκροής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και διασφαλίζουν την αποτελεσματικότερη χρήση της. Αποτελούν το κλειδί για ένα ευέλικτο ενεργειακό σύστημα που μπορεί να ανταποκρίνεται άμεσα στις μεταβολές της προσφοράς και της ζήτησης.

Η αποθήκευση ενέργειας με μπαταρίες σε μεγάλη κλίμακα διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στο παγκόσμιο ενεργειακό μείγμα. Παρέχει μια απάντηση σε μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί ανανεώσιμων πηγών ενέργειας – τον διαλειμματικό χαρακτήρα των εν λόγω τεχνολογιών – προσφέροντας έναν τρόπο δέσμευσης καθαρής ενέργειας και εξισορρόπησης της παραγωγής ενέργειας με τη ζήτηση.

Η Mammoth energy είναι ένας από τους κορυφαίους ανεξάρτητους συμβούλους και προγραμματιστές έργων αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες μεγάλης κλίμακας στην Ελλάδα. Δεσμευόμαστε να αναπτύξουμε και να λειτουργήσουμε τέτοια έργα για να υποστηρίξουμε τη μετάβαση της Ελλάδας σε ένα καθαρό ενεργειακό μέλλον.

Η Mammoth Energy διαθέτει την εσωτερική τεχνογνωσία για την ανάπτυξη συνεγκατεστημένων ή αυτόνομων χώρων αποθήκευσης ενέργειας (μπαταριών) για σκοπούς υποστήριξης του δικτύου και χρονικής μετατόπισης.

Μέχρι σήμερα, η ομάδα μας έχει αδειοδοτήσει περισσότερα από 1 GWp +/4GWh εγκαταστάσεων στην Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Μπορούμε να υποστηρίξουμε τις προσπάθειες ανάπτυξης και αδειοδότησής σας, διεξάγοντας μια ολοκληρωμένη

συμβουλευτική εξυπηρέτηση:

  • Εξεύρεση γης / επικύρωση
  • Όλες οι απαιτούμενες μηχανικές, τεχνικές και περιβαλλοντικές μελέτες
  • Σχεδιασμός έργου και αδειοδότηση
  • Αίτηση σύνδεσης στο δίκτυο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ


Στη Mammoth Energy, αναπτύσσουμε τα δικά μας έργα μέχρι 100MWp / 400MWh. Βασικός παράγοντας είναι η γη να είναι κοντά σε μεγάλους υποσταθμούς μεταφοράς, μακριά από περιοχές NATURA 2000, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους ή περιοχές με αρχαιολογικό ενδιαφέρον.

Μισθώνουμε τη γη για 40+ χρόνια με συμβολαιογραφική σύμβαση μίσθωσης.

Οφέλη για τους ιδιοκτήτες γης

  • Σταθερό τραπεζικό εισόδημα έως και 1500€/ετησίως
  • Κληρονομικό εισόδημα.
  • Οφέλη για την τοπική περιοχή καθ’ όλη τη διάρκεια της κατασκευαστικής περιόδου
  • Επιτάχυνση της υλοποίησης των εθνικών στόχων καθαρού μηδενικού κόστους.
  • Δυνατότητα πώλησης της γης με προσαύξηση.

ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΡΓΩΝ

Εάν ενδιαφέρεστε να συνεργαστείτε μαζί μας και να αναπτύξετε τα δικά σας έργα αποθήκευσης ενέργειας, επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε τους στόχους, τη στρατηγική και τη σκοπιμότητα των σχεδίων σας.

ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΓΗΣ

Εάν είστε ιδιοκτήτης γης με γη κοντά σε υποσταθμό υψηλής τάσης και θέλετε να μάθετε τι μπορείτε να κερδίσετε, επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις για μακροχρόνια μίσθωση ή αγορά.